2555crocus.jpg    W I T A J   W I O S E N K O !

 DZIEŃ OTWARTY

W sobotę 4 marca 2017r nasze przedszkole odwiedziły tłumy maluchów wraz z rodzicami. Kandydaci na przedszkolaków z uśmiechami zwiedzali sale, uczestniczyli w różnorodnych zabawach, byli małymi plastykami.

Poniżej fotorelacja ze spotkania. 

 


KRASNOLUDKI DLA BABCI I DZIADKA...
JEŻYKI DLA BABCI I DZIADKA...
TYGRYSKI DLA BABCI I DZIADKA...
GUMISIE DLA BABCI I DZIADKA...
MISIE DLA BABCI I DZIADKA...
WIEWIÓRKI DLA BABCI I DZIADKA...
KOTKI DLA BABCI I DZIADKA...
MOTYLKI DLA BABCI I DZIADKA...
SMOKI DLA BABCI I DZIADKA...
UFOLUDKI DLA BABCI I DZIADKA...
SKRZATY DLA BABCI I DZIADKA...
PSZCZÓŁKI DLA BABCI I DZIADKA...
SMERFY I PIRACI DLA BABCI I DZIADKA ...
BALIK PRZEDSZKOLAKA - dzieci 5,6-letnie
BALIK PRZEDSZKOLAKA - dzieci 3,4-letnie

   WO__P_2017.png    Gmina Rokietnica pobiła kolejny rekord WOŚP - zebraliśmy

72 638 zł!

Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział, gadżety, słodkości i wszelką pomoc w realizacji szczytnego celu!

 

Poniżej galeria:


   123599711_1303313924.gif  WIEWIÓRKI - świąteczne spotkanie z rodzicami.

 

UWAGA RODZICE!


Plan dyżuru w okresie letnim:

 

LIPIEC 2017 -   dyżur pełnią przedszkola w Mrowinie i Napachaniu

SIERPIEŃ 2017 - dyżur pełni Przedszkole "Bajeczka"   gwiazdor_16.jpg   GWIAZDOR W BAJECZCE
    christmas43.gif  Wizyta św. Mikołaja...
Spotkanie z rodzicami - GUMISIE
  032.gif MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - dzieci 3,4-letnie
   138_sniezka.gif  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - dzieci 5,6-letnie
   _kotylion_na_11_tp_2183806088841440313vb.jpg  Święto Niepodległości w "Bajeczce"
 PSZCZÓŁKI i SMOKI z wizytą u strażaków...
 Domy i domki - zajęcia otwarte w grupie MISIE
  Nasze Przedszkole - zajęcia z projektu UE.
Pasowanie  na Przedszkolaka - PSZCZÓŁKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA "Wiewiórki"
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA "Krasnoludki"

 ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
 "Bajeczka" na RUMPUCIU

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W "BAJECZCE"

Zapraszamy dzieci, które 1 września 2016r po raz pierwszy staną się przedszkolakami, do odwiedzin "Bajeczki".

W dniach 30.08.2016r i 31.08.2016r odbędą się zajęcia adaptacyjne w godz. 9:00 - 12:00. W zajęciach z wychowawcą grupy uczestniczą dzieci wraz z rodzicami. 

Zapraszamy do wspólnego poznania i wesołej zabawy:

 

  • dzieci 3-letnie - wychowawca Joanna Gawenda-Wróblewska
  • dzieci 3-letnie - wychowawca Agnieszka Synoracka
  • dzieci 4-letnie - wychowawca Małgorzata Gimzicka
  • dzieci 6-letnie - wychowawca Maria Cierpikowska 

      kibice.jpg

 

 Tak kibicują przedszkolaki z "Bajeczki"!

 12-05-2016
ogłoszenie


Dyrektor Przedszkola ,,Bajeczka’’ w Rokietnicy ogłasza nabór 
na stanowisko : nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Rodzaj zatrudniania: Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2016 do 31.08.2017r.
Wymiar etatu: cały etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: 25h dydaktycznych

Miejsce pracy: Przedszkole ,,Bajeczka”  ul. Szkolna 3  62-090 Rokietnica

 

1.Wymagania niezbędne:
a) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić  nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego    w przedszkolu;
c) przestrzegania podstawowych zasad moralnych;

d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

2.Wymagania dodatkowe:
a) łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;
a) umiejętność pracy w zespole;
b) kreatywność, pomysłowość;
c) obowiązkowość i odpowiedzialność;
d) dyspozycyjność;
e) znajomość obsługi komputera w tym umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, internetu; 
f) ogólna kultura osobista

g) umiejętność gry na pianinie.

 

3.Mile widziane:
a) uzdolnienia plastyczne;
b) uzdolnienia muzyczne/śpiew/

c) pasje, którymi można pozytywnie zarazić dzieci.

 

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
c) oryginał kwestionariusza osobowego;
d) kserokopie świadectw pracy;
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska wydane przez lekarza medycyny pracy;
f) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
g) oświadczenie o niekaralności;
h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2016r. w sekretariacie przedszkola.
Dane adresowe:
Przedszkole ,,Bajeczka”
ul. Szkolna 3
62-090 Rokietnica
tel./fax 61 8145-45122-02-2016
Harmonogram postępowania


Harmonogram postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 w Przedszkolu Bajeczka w Rokietnicy

 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Uwaga - nowy harmonogram!

Aktualny wniosek o przyjęcie do Przedszkola "Bajeczka"

ukaże się na stronie 22 lutego 2016r

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Podmenu Rekrutacja 2016.

 

 

LP.

TERMINY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.        

 

do 22.02.2016r

złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

2.        

 

od 01.03.2016-15.03.2016

składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

3.        

do 18.03.2016

weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 

4.        

 

04.04.2016

 

wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

 

5.        

do 07.04.2016

potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

 

6.        

08.04.2016

weryfikacja wniosków pod względem uzyskanych punktów

 

7.        

08.04.2016 godz.15

wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

8.        

 

do 15.04.2016

 

wniosek rodziców do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

9.        

 

do 20.04.2016

 

odpowiedź Komisji Rekrutacyjnej –uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

 

10.    

do 27.04.2016

odwołanie rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  do dyrektora przedszkola

 

11.    

do 04.05.2016

odpowiedź dyrektora na odwołanie

 

 

 

 

Harmonogram postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2016/2017

 

LP.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.        

 

od 05.05.2016 do 10.05.2016

składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

2.        

 

do 16.05.2016

weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 

3.        

 

31.05.2016

podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

 

4.        

do 03.06.2016

potwierdzenie  przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

 

5.        

06.06.2016

weryfikacja wniosków pod względem uzyskanych punktów

 

6.        

06.06.2016 godz.15

wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

 

 LABORATORIUM w "Bajeczce"


25-lat

Przedszkola"Bajeczka" 


UWAGA RODZICE!

Nowe zasady odpłatności za zajęcia dodatkowe

oraz nr kont w zakładce menu "odpłatność".