Program

   

  PROGRAM PRZEDSZKOLA       image003_ksiazka.gif

 

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych na wniosek nauczycieli do realizacji

w Przedszkolu „Bajeczka” 

w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p.

Nazwa programu

Autor

Nr programu

Wnioskujący nauczyciele

1. 

„Nasze przedszkole”, wyd. MAC

M.Kwaśniewska, W.Żaba -Żabińska

2/2012

M.Cierpikowska

I.Olejniczak

J.Miecznik

M.Nowak

2.   

"Kochamy dobrego Boga"

Red. J.Szpet, D.Jackowiak

 nr programu, data zatwierdzenia:

AZ-0-01/10

9.06.2010r

1/2014

Anna Wendeker
3. "Kocham Przedszkole" wyd. WSiP M.Pleskot, A.Staszewska-Mieszek 3/2018

J.Górna

A.Ankudowicz

M.Gimzicka 

 

 

 

 


Metody pracy z dziećmi

 Nauczyciele naszego przedszkola stworzyli następujące programy autorskie:

* "Folklor Wielkopolski";
* "Edukacja ekologiczna w przedszkolu";
* "Wczesna Nauka Czytania";
* "Dzieci Świata" - uczymy się tolerancji;
* "Dziecko na scenie" - program edukacji teatralnej;
* "Wsparcie na starcie" - program adaptacyjny;
* "Bajkowe wróżby" - przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania wśród dzieci.

 Działania dydaktyczne wspomagamy metodami:

Carla Orfa, Rudolfa Labana, Paula Dennisona, Celestyna Freineta, Weroniki Sherborne, I.Gruszczyk-Kolczyńskiej, I.Majchrzak.

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej". Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

* pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
* informuje na bieżąco o postępach dziecka,
* uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata;
II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie;
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
IV. Budowanie systemu wartości.Imprezy okolicznościowe

W ciągu roku przedszkolnego w naszej placówce organizujemy wiele uroczystości okolicznościowych, których aktywnymi twórcami są dzieci, nauczyciele oraz rodzice. Na stałe do naszego kalendarza zapisały się:

 •  Pasowanie na przedszkolaka;
 •  Święto Niepodległości
 • Dzień pluszowego misia
 • Święto postaci z bajek
 • Święto KEN
 • Spotkanie z Gwiazdorem;
 •  Wigilia i Jasełka;
 •  Balik karnawałowy;
 •  Dzień Babci i Dziadka;
 •  Powitanie wiosny;
 •  Zajączek w przedszkolu;
 •  Dzień Przyjaciół Przedszkola:
 • Potyczki matematyczne dla dzieci 5-letnich
 • Potyczki matematyczne dla dzieci 6-letnich /zasięg imprezy gminnej/
 • Olimpiada z języka angielskiego dla dzieci 6-letnich
 •  Święto Mamy i Taty;
 • Festiwal piosenki dziecięcej
 •  Konkurs recytatorski;
 •  Konkursy plastyczne;
 •  Dzień Dziecka;
 •  Pożegnanie sześciolatków;

 


Imprezą najbardziej jednoczącą społeczność przedszkolną i lokalną jest organizowany od kilku lat Rodzinny Festyn Przedszkolny.Nasi przedszkolacy biorą też udział w różnych konkursach (np. w Gminnym Konkursie Recytatorskim, Gminnym Konkursie Piosenki Przedszkolnej), w zbieraniu pieniędzy dla dzieci z domów dziecka (Ogólnopolska Zbiórka Pieniędzy "Góra Grosza"), w zbiórce zabawek i odzieży dla podopiecznych OSP w Rokietnicy.Wycieczki

W trakcie roku przedszkolnego organizujemy i bierzemy udział w wielu wycieczkach. W ten sposób poznajemy nasze środowisko, poszerzamy swoje doświadczenia i zdobywamy interesujące wiadomości. Byliśmy już w:

* Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie;
* Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie;
* Muzeum Rolnictwa w Szreniawie;
* Teatrze Animacji;
* Szamotulskim Ośrodku Kultury;
* Muzeum Narodowym w Poznaniu;
* Obserwatorium Astronomicznym;
* leśniczówce "Dąbrówka";
* leśniczówce "Zieliniec";
* straży pożarnej w Krzesinach;
* i wielu innych miejscach.

Do końca tego roku przedszkolnego planujemy jeszcze poznać wiele innych ciekawych miejsc. O naszych wycieczkach będziemy pisać na naszej stronie na bieżąco i może uda nam się zamieścić tutaj zdjęcia z naszych wojaży.

image004_dzieci.gif