Organizacja dnia

   
ORGANIZACJA DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
I    
6:00-7:30  Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;
7:30-8:00  /realizacja podstawy programowej: 7:30-12:30/ Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne);
8:00-8:15 Zestaw ćwiczeń porannych, ćwiczenia narządów mowy, czynności higieniczno-porządkowe;
8:15-9:00 Śniadanie i czynności porządkowe;

II
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne;
10:00-10:30 Zabawy dowolne wg zainteresowań;
10:30-10:45 Zabawa ruchowa i czynności higieniczno-porządkowe;
10:45-11:50 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i  zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody;
11:50-12:00 Czynności higieniczne
12:00-12:30 Obiad

III
12:30-13:30 /3-latki/ odpoczynek na leżakach, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, poważnej;
 12:30-12:45 /pozostałe dzieci/ Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, słuchanie muzyki poważnej;
12:45-13:15 Zajęcia dydaktyczne;
13:15-13:45 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne);
13:45-14:00 Podwieczorek i czynności higieniczno-porządkowe;
14:00-15:00 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, doświadczenia;
15:00-15:15 Czynności higieniczno-porządkowe;
15:15-15:45 Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności manualne, usprawniające narządy mowy;
15:45-17:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.
/możliwe indywidualne modyfikacje/
 

Naszym dzieciom zapewniamy opiekę, naukę i zabawę w godzinach od 6:00 do 17:00.

Nie zawsze możliwe jest sztywne trzymanie się planu dnia. Zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb. Część zajęć może odbywać się poza przedszkolem.