s.4 Motylki 5-latki

   


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

Motylki

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC MAJ, GR. „MOTYLKI”

„Sekrety latających zwierząt”

Dziecko:

- uważnie słucha opowiadania,

- wie, jak się zachować w sytuacji kontaktu z nieznanym zwierzęciem,

- dostrzega cechy wspólne dla zwierząt danego gatunku,

- odczuwa podziw dla zdolności konstrukcyjnych zwierząt,

- rozumie, że nie należy niszczyć domów zwierząt,

- estetycznie wykonuje osłonkę na doniczkę,

- doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną podczas kreślenia linii spiralnych,

- poznaje cykl rozwojowy motyla,

- doskonali sprawność i kondycję ruchową,

- dostrzega i kontynuuje regularności rytmiczne,

- uważnie słucha utworu literackiego,

- odczytuje mądrość ukryta w bajce, potrafi wskazać przykłady z życia dowodzące jej 

prawdziwości,

- odpowiednio reaguje na przerwę w muzyce,

-porównuje budowę piór, dostrzega podobieństwa i różnice,

- utrwala i systematyzuje wiedzę o ptakach różnych kontynentów,

- aktywnie uczestniczy w quizie,

- doskonali sprawność i koordynacje ruchową.


„Opowieści czterech wiatrów”

Dziecko:

- odczytuje graficzną prezentację kierunków wiatru oraz doskonali orientacje na globusie,

- uczestniczy w działaniach badawczych,

- doskonali sprawnośći koordynacje ruchową,

- wiąże zjawiska i zmiany z odpowiednią porą roku,

- doskonali umiejętności wokalne i improwizuje ruchem do muzyki,

- odzwierciedla w kompozycji plastycznej piękno drzewa w danej porze roku,

- dostrzega siłę żywiołu, jakim jest wiatr: możliwości jej wykorzystania i ewentualne 

zagrożenia,

- doskonali sprawność i koordynację ruchową,

- tworzy obrazy techniką rozdmuchiwania tuszu,

- trafnie określa kierunek kroków,

- tworzy zespoły o określonej liczebności,

- tworzy konstrukcje przestrzenną,

- uważnie słucha opowiadania i trafnie odpowiada na pytania dotyczące treści,

- doskonali sprawność manualną podczas kreślenia po śladzie,

- wykonuje improwizacje ruchowo- taneczne do muzyki.


„Sztuka bycia mądrym”

Dziecko:

- dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim,

- wie, jak należy dbać o książki,

- uważnie słucha przysłów i analizuje ich treść,

- doskonali sprawność i koordynację ruchową,

- wyodrębnia głoskę „w” w wyrazach i określa jej miejsce,

- odczytuje znaczenie słów zawartych w temacie,

- rozumie konieczność przewidywania potencjalnych skutków podejmowanych działań i sposobów zachowania,

- wykazuje się pomysłowością, kreatywnością i umiejętnością współpracy w zespole podczas pracy plastycznej,

- poznaje zasady bezpiecznego (racjonalnego)  korzystania z multimediów,

- potrafi przekazać informację za pomocą niewerbalnych słów wyrazu,

- wykazuje się szybkością skojarzeń podczas odczytywania zagadek typu kalambury,

- klasyfikuje produkty spożywcze według rodzaju oraz przyporządkowuje do odpowiedniego typu sklepu,

- wykazuje się pamięcią i uwagą,

- stosuje wymianę towaru za pieniądze według przyjętych zasad.


„Aktywnie, rodzinnie, zdrowo”

Dziecko:

- dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach z rodzinami,

- rozmawia na temat wysłuchanego utworu literackiego,

- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji,

- doskonali umiejętności wokalne,

- przyswaja pojęcia związane z czasem,

- odczuwa motywację  do dbania o kondycję fizyczną,

- potrafi wyodrębnić i nazwać zbiory tematyczne,

- doskonali sprawność fizyczną i koordynacje ruchową,

- dokonuje oceny postępowania bohatera,

- stosuje określenia odnoszące się do kolejnych etapów w życiu człowieka,

- wykazuje się logicznym myśleniem podczas wykonywania działań matematycznych,

- potrafi wypowiadać się na temat pracy zawodowej i domowej rodziców,

- wykorzystuje różne środki wyrazu w celu przekazania informacji,

- zna i wypełnia obowiązki gospodarza spotkania.


Dorota Gellner

MOTYL

Motyl usiadł mi na głowie.

Może bajkę mi opowie?

No i proszę! Opowiedział!

Chociaż bardzo krótko siedział!

… Za górami, za lasami

Stoi zamek ze skrzydłami.

Ma tęczowe okiennice –

W zamku siedzą gąsienice.

Na kanapach i na tronach –

Każda pięknie wystrojona.

Wśród gąsienic krąży plotka,

Że je coś dziwnego spotka.

Coś się stanie, coś wydarzy,

Wśród zamkowych korytarzy

Wtem ktoś wrzasnął – czary–mary!

Zaraz zmienię was w poczwary!

Łapcie koce i piżamy,

raz, dwa, trzy i zasypiamy!

I już w zamku w zakamarkach

Przy poczwarze śpi poczwarka.

Ta pod kocem, ta w śpiworze,

Każda w bardzo złym humorze.

Przeszła jesień na paluszkach…

Przeszła zima w białych puszkach…

Wiosna biega wokół zamku.

O! Jak szarpie złotą klamkę!


„Wścibski wiatr”

sł. i muz. Renata Szczypior

1. Podobno wiatr wielkie uszy ma,

dlatego tysiące plotek zna;

wie, gdzie ucieka czas

i o czym szumi las.

2. Podobno wiatr wielkie skrzydła ma

dlatego przez świat z radością gna;

       wie, gdzie zimuje rak

       i o czym śpiewa ptak.

3. Podobno wiatr bardzo dobrze wie

kto? kiedy? dlaczego? co i gdzie?

Bo taki wiatru los:

we wszystko wsadza nos!