Rada Rodziców

   

Skład Rady Rodziców Przedszkola "Bajeczka":

  • Przewodniczący Rady Rodziców - Grzegorz Bujwid
  • Sekretarz - Beata Bednarczyk
  • Skarbnik - Joanna Witkowska
  •  

    Wszelkie informacje dotyczące działalności Rady Rodziców będą umieszczane na tablicach informacyjnych poszczególnych grup.