Rada Rodziców

   

 Na spotkaniu w dn. 12.09.2016r dokonano wyboru nowej Rady Rodziców Przedszkola "Bajeczka":

  • Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Paczkowska
  • Sekretarz - Beata Bednarczyk
  • Skarbnik - Agnieszka Kędziora
  •  

    Wszelkie informacje dotyczące działalności Rady Rodziców będą umieszczane na tablicach informacyjnych poszczególnych grup.