Rekrutacja 2017

   

 

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola - w podmenu.

Dokument składany w sekretariacie przedszkola w terminie

3 dni /tj. do 07.04.2017/

przez rodziców dzieci zakwalifikowanych   do dalszej rekrutacji.

 

 

 

W podmenu:  regulamin.

Dokumenty można również odebrać osobiście w sekretariacie Przedszkola "Bajeczka".

 

Wniosek o przyjęcie jest dostępny tutaj.