Bajeczka w Europie

   

      flagi.jpg   Europejskie spotkania w Bajeczce

 

W związku z obchodami rocznicy 10-lecia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, przedszkolaki z Bajeczki poznają kraje UE.

Dzieci rozpoznają charakterystyczne budowle, uczą się piosenek i tańców z różnych stron. Poznają regionalne produkty oraz potrawy. 

W każdej grupie odbywają się cykliczne zajęcia edukacyjne, dzieci obcują z mapą, symbolami danego kraju i UE.

Zaangażowani rodzice prowadząc lekcje europejskie przybliżają dzieciom kulturę różnych krajów.

Na zajęciach gospodarskich dzieci samodzielnie pieką i gotują różnorodne europejskie potrawy  /oczywiście przy niewielkiej pomocy/.