s.9 Tygryski 5-latki

   

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Tygryski 

 


LUTY 2018 W GRUPIE „TYGRYSKI” (5 – latki)Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:


Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.TYDZIEŃ 1 (29 styczeń - 2 luty): KARNAWAŁ


1. STROJE KARNAWAŁOWE

2. WESOŁY KARNAWAŁ

3. KARNAWAŁOWE TAŃCE

4. KARNAWAŁOWE TAŃCE

5. ZABAWA KARNAWAŁOWA


TYDZIEŃ 2 (5-9 luty): W DAWNYCH CZASACH


1. W PREHISTORYCZNYM LESIE

2. SKĄD SIĘ WZIĄŁ WĘGIEL?

3. MALI ARCHEOLODZY

4. SPOTKANIE Z DINOZAURAMI

5. U JASKINIOWCÓW


TYDZIEŃ 3 (26 luty - 2 marzec): KIEDY PATRZĘ W NIEBO


1. DZIEŃ I NOC

2. KOSMOS – GWIAZDY I PLANETY

3. KOSMOS – GWIAZDY I PLANETY

4. WYPRAWY W KOSMOS

5. NA NIEZNANEJ PLANECIE - WYCIECZKA AUTOKAROWA DO LABORATORIUM WYOBRAŹNIWYPISY:


Karnawał - M. Brykczyński


Od Trzech króli po ostatki

wszędzie bale i prywatki.

Piękne stroje dziwne maski,

śpiewy tańce i oklaski.


Od dziadunia aż po malca

każdy chce zatańczyć walca.

Wszyscy bawią się wspaniale

jak co roku w karnawale.