s.9 Tygryski 6-latki

   

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Tygryski 

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2018

W GRUPIE „TYGRYSKI” (6 – latki)
ogólne cele dydaktyczno- wychowawcze:

-wzbogacanie wiedzy o rodzinie,

-uświadamianie istnienia wartości w życiu ludzi,

-spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie,

-dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła,

-poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji,

-wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych- uwrażliwianie na potrzeby chorych,

-kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby,

-rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt,

-zapoznanie  z dokumentem określającym prawa dziecka,

-rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat,

-kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,

-rozwijanie słuchu fonematycznego,

-odkrywanie liter: i, t, d, k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

-utrwalanie nazw figur geometrycznych,

-przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii,

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5, 0, 6,

-rozwijanie kreatywności i pomysłowości,

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych,

-rozwijanie umiejętności wokalnych,

-rozwijanie sprawności ruchowej


TYDZIEŃ I

MOJA RODZINA

1. Porządek w moim domu.

2. W rodzinnym kręgu.

3. W moim domu.


TYDZIEŃ II

MÓJ DOM


1. W moim rodzinnym domu.

2. Przedszkole- nasz drugi dom.

3. Zwierzęta domowe.

4. Pomieszczenia i ich wyposażenie.

5. Urządzenia domowe dawniej i dziś.


TYDZIEŃ III

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Polska- mój dom.

2. Znam swoje prawa.

3. Mamy prawa i obowiązki.

4. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

5. Brak, czyli zero obowiązków.


TYDZIEŃ IV

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO


1. Alergia na sierść.

2. Czystość to zdrowie.

3. Jak dbać o zdrowie.

4. Niebezpieczne sytuacje.

5. Zdrowe produkty.


Wypisy:

M. Brykczyński "O prawach dziecka"


Dlatego ludzie uczeni,

którym za to należą się brawa,

chcąc wielu dzieci los odmienić,

stworzyli dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

próbujcie dobrze zapamiętać:

nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

i mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z naminikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

prawa dla dzieci na całym świecie,

byście w potrzebie z nich korzystały

najlepiej, jak umiecie.


Magiczne miejsce

sł. i muz. K. Gowik


1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest a tamten był snem.


Ref. Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam.


2. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest a zamek był snem.