s.10 Smoki 5-latki

   


ZAMIERZENIA DO PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

Smoki


Zamierzenia na miesiąc czerwiec

grupa „Smoki”


Tydzień pierwszy: „Zwierzęta”. Dziecko:

- zgodnie współpracuje w zabawie i przestrzega zasad gry;

 recytuje z pamięci wiersz;

 posługuje się liczebnikami porządkowymi;

 wyodrębnia głoski na końcu i początku wyrazu; 

 kreśli wzory po śladzie zgonie z podanym kierunkiem;

 dodaje i odejmuje na zbiorach zastępczych;

 rozumie konieczność opieki nad zwierzętami,

- opowiada o swoim ulubionym zwierzęciu;

 w skupieniu słucha opowiadania;

tworzy pojęcie na podstawie definicji,

- dodaje i odejmuje na zbiorach zastępczych i tworzy zbiór pusty,

- przyjmuje określone role w zabawie tematycznej;

 nazywa zwierzęta egzotyczne;

 dokonuje analizy i syntezy głoskowej nazw zwierząt;

 podejmuje próby układania ich nazw z rozsypanki literowej;

 wskazuje zbiór pusty i jego symbol (0),

- rozumie zakaz zbliżania się do nieznajomych zwierząt;

 przybiera pozycję bezpieczną w wypadku ataku psa.

Tydzień drugi: „ Wakacje tuż- tuż”. Dziecko:

– wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego; jezior, nadmorskiego,

 koncentruje uwagę na sile i kierunku wydechu;

- ilustruje treść zadania za pomocą np. fasolek, ustala wynik czynności dodawania i odejmowania;

 rysuje po śladzie palcem i ołówkiem lub kredką;

 przykleja elementy według instrukcji; różnicuje kierunki na kartce i położenie przedmiotów w

   przestrzeni;

 porusza się do tyłu w pozycji na czworaka;

 wykonuje pracę według instrukcji,

- dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;

 rysuje ornamenty po śladzie i z pamięci;

 podejmuje próby odczytywania cyfr i przyporządkowywania do nich zbiorów o właściwej liczbie 

   elementów;

 porządkuje zbiory rosnąco;

 wskazuje absurdy na obrazku i wyjaśnia, na czym polegają niedorzeczności;

- aktywnie uczestniczy w tworzeniu gry, 

- współpracuje w niewielkim zespole, przestrzega reguł podczas gry.

Tydzień trzeci: „Kolory lata”. Dziecko:

– wypowiada się na temat swoich skojarzeń z kolorem;

 tworzy definicje i dokonuje uogólnień;

 wyjaśnia znaczenie słowa horyzont;

- uświadamia sobie rolę słońca dla życia na ziemi;

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu i własnych doświadczeń;

 dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

- odczytuje liczby na kartonikach, odzwierciedla wartość liczby za pomocą ruchów;

- rysuje szlaczki według instrukcji;

 odnajduje przedmioty w sali we wskazanym kolorze;

- obserwuje zachowanie się różnych przedmiotów w wodzie, wyciąga wnioski na podstawie

  obserwacji;

- przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kucharskich; wykonuje kolejne 

  czynności zgodnie z ustaleniami;

- obserwuje przenikanie kolorów podczas kręcenia bączkami, wypowiada się na temat 

  zaobserwowanych zmian;

- podejmuje próby wyciągania wniosków.

Tydzień czwarty: „Do widzenia, przedszkole”. Dziecko:

– przelicza elementy zbioru; odejmuje na zbiorach zastępczych;

 podejmuje próby odczytywania cyfr, liter, wyrazów do czytania globalnego;

 odzwierciedla liczebność zbioru przy pomocy ruchu;

 na podstawie obrazka wnioskuje o wprowadzonych zmianach;

- określa sposoby bezpiecznego zachowania się podczas zabaw wakacyjnych;

- cieszy się wspólną zabawą w grupie;

 recytuje nauczone wiersze i śpiewa nauczone piosenki; prezentuje swoje umiejętności;

- cieszy się zabawami na świeżym powietrzu;

 porusza się krokiem dostawnym po obwodzie koła;

 układa według wzoru obrazek z figur geometrycznych i szereg liczb;

 śpiewa piosenki;

- wyraża swoje emocje i spostrzeżenia w postaci pracy plastyczne.


„Szczeniątka”- E. Szelburg- Zarembina

Bez liku

jest szczeniąt w koszyku.

Jedno - podobne do matki.

Drugie - w białe łatki.

Trzecie - czarne jak wrona.

Czwarte - bez ogona.

Podpalanych dwoje.

A ostatnie, to najmniejsze,

ono... będzie moje!


„Do walizek i plecaków”-sł. Dorota Gellner, muz. Barbara Kollago

Mam kartkę niewielką

i pędzel malutki,

namaluję na papierze

kolorowe nutki.


Ref: Dla dziewczynek i chłopaków,

do walizek i plecaków,

na Mazury i pod chmury,

nad jeziora albo w góry.


Z tych nutek ułożę

tęczową piosenkę,

refren będzie w niej wesoły,

zwrotki uśmiechnięte.


Ref: Dla…


„Gramy w zielone”- W. Broniewski

-Proszę o zielone!-

Zaklekotał bociek

Do zielonej żabki,

Co siedziała w błocie.


Ale mądra żabka

Prędko myk! pod wodę:

-Miłe mi, bocianie,

Moje życie młode.


Rosły w błocie modre

Niezapominajki

I boćkowi rzekły:

-Znamy takie bajki!


Chciałbyś żabkę połknąć,

Lecz się obejdź smakiem:

Żabka gra w zielone

Z młodym tatarakiem!„Do widzenia, przedszkole”- sł. Z. Holska- Albekier, muz. K. Kwiatkowska

1. Gdy szedł wrzesień przez zielony las

W deszczu z parasolem,

Wszystkie dzieci wtedy

Pierwszy raz, witały przedszkole.


Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole

przy naszej piosence witamy przedszkole

oraz naszą panią, lalki, piłki misie

witamy już dzisiaj witamy!


2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr

Gwiżdże już po polach.

Sypnął śniegiem, pozostawił ślad

W drodze do przedszkola.


Ref. Podajemy…


3. Już jaskółka, biało-czarny ptak

Gniazdo ma w stodole.

Wkoło zieleń. To już lata znak

Czas żegnać przedszkole.


Ref. Podajemy…