s.11 Słoneczka 4-latki

   


Zamierzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej dla grupy „Słoneczka” 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  NA MAJ


GRUPA „ SŁONECZKA”


Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.

Wyrabianie dbałości o ład i porządek.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.

Usprawnianie narządów artykulacji.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.

Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.

Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.

Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.

Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.

Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.

Budzenie zainteresowania książką i czytaniem 

Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim. 


WYPISY


„Kwiatowa wróżka” – piosenka

1. Co to za ogrodnik, posiał kwiatów tyle.

    Tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile.


Ref. To wiosna, to wiosna,

      Zielona wiosna.

      Razem z deszczem, ciepłym deszczem

      Kwiaty nam przyniosła.


2. Spytaj wiec bociana, i spytaj skowronka:

     Kto te kwiaty kolorowe posadził na łąkach.3. A może to wróżka, co wszystko czaruje.

    Drzewa, łąki i ogrody kwiatami maluje.W.Ścisłowski – „Dla Ciebie Mamo”

 

Dziś  dla  Ciebie  Mamo  świeci  słonko  złote.

Dla  Ciebie  na  oknie  usiadł  barwny  motyl.

Dziś  dla  Ciebie  Mamo śpiewa  ptak  na  klonie

i  dla  Ciebie  kwiaty  pachną  w  wazonie.

Dziś  dla  Ciebie  , Mamo, płyną  białe  chmurki,

a  wiatr  je  układa w  świąteczne  laurki.

Dzisiaj Mamo, Tato macie  twarz  uśmiechniętą –

niechaj  przez  cały  rok trwa  to Wasze  święto!Wiersz "Książeczka"

(L. Krzemieniecka)


W książeczce płynie rzeczka

w książeczce płynie las.

W prześlicznych tych książeczkach

tysiące przygód masz.

 

Książeczka cię powiedzie

na strome szczyty skał.

Z niej możesz się dowiedzieć,

gdzie niedźwiedź zimą spał.

 

Jak świerszczyk grał na skrzypcach,

jak morzem płynął śledź,

i co robiła Wikcia,

by same piątki mieć.

 Lecz chroń i szanuj książki

i kartek nie drzyj też,

wpierw dobrze umyj rączki,

a potem książkę bierz.