s.12 Marynarze 5-latki

    ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE  

GRUPA MARYNARZE


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj

 „Marynarze”, 5- latki
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0.

Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku,  układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.Ewa Szelburg – Zarembina SZCZENIĘTA

Bez liku

jest szczeniąt w koszyku.

Jedno – podobne do matki.

Drugie – w białe łatki.

Trzecie – czarne jak wrona.

Czwartek – bez ogona.

Podpalanych dwoje.

A ostatnie, to najmniejsze,

ono... będzie moje!B. Forma Krecik


Jestem sobie mały krecik,

chcę by dzieci mnie poznały.

Bardzo miękkie mam futerko,

nim pokryty jestem cały.


Najśmieszniejsze moje łapki,

ciągle ziemię wypychają.

Silne, płaskie, jak łopatki,

zawsze w pracy pomagają.


Swoim ryjkiem bardzo lubię

korytarzy drążyć wiele.

Spulchniać zbite bryły ziemi,

wiercić przejścia i tunele.


Gdy na dworze silne mrozy,

w miłej norce wśród zapasów

siedząc, marzę o przetrwaniu

do wiosennych lepszych czasów.