zapytania ofertowe do projektu „Mały Przedszkolak” RPWP.08.01.01-30-0007/17

   

 

Przedszkole „Bajeczka „w Rokietnicy – Zamawiający, w związku z realizacją projektu „Mały Przedszkolak”  RPWP.08.01.01-30-0007/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie, przesłanie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia  

 

  0007 17 zapytanie ofertowe - budowa bezpiecznej powierzchni.pdf

 

  0007 17 zapytanie ofertowe-dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci.pdf 

 

 Rokietnica, dnia  22.09.2017                        Dyrektor Przedszkola Emilia Świst