zapytanie ofertowe do projektu RPWP.08.01.01-30-0019/16

   

 

 

Informujemy, iż w dniu  30.09.2017 zakończono realizację projektu ,,Moje przedszkole ” RPWP.08.01.01-30-0019/16  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1  poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

Rokietnica, dnia 02.10.2017                                                           Dyrektor Przedszkola  Emilia Świst 

 

Przedszkole „Bajeczka „w Rokietnicy – Zamawiający, w związku z realizacją projektu „Moje przedszkole”  RPWP.08.01.01-30-0019/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie, przesłanie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia.  

  

 zapytanie_ofertowe_20_zajecia_psychoruchowe_zapytanie_ofertowe_oraz_zalacznik_numer_1_2.pdf

 

 Rokietnica, dnia 01.09.2016                                                           Dyrektor Przedszkola  Emilia Świst