terminy zajęć I

   

PRACOWNIA KOMPUTEROWA W PRZEDSZKOLU „BAJECZKA”!

         Już pod koniec ubiegłego roku szkolnego zaczęła działać w Przedszkolu "Bajeczka" mała pracownia komputerowa. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z najstarszych grup, czyli dla 6-latków. Po ogłoszeniu naboru podczas wrześniowego zebrania dla rodziców, zgłosiło się dużo chętnych. Skromne wyposażenie pracowni (zaledwie dwa sprawne komputery) zmusiło mnie do podzielenia tych osób na trzy grupy, które będą uczęszczać na zajęcia według podanego (na stronie internetowej i gazetce informacyjnej dla rodziców w placówce) harmonogramu. Równocześnie informuję, że lista jest zamknięta.

Być może znajdą się rodzice przeciwni temu pomysłowi, lecz ja uważam, iż praca
z komputerem jest dla dzieci bardzo fascynująca, a programy edukacyjne mogą rozwinąć wiele zdolności, jak również pomóc w przezwyciężeniu rożnych trudności. Dzięki odpowiednio dobranym programom, dzieci ćwiczą pamięć, spostrzegawczość wzrokowo-słuchową, uczą się logicznego myślenia. Mimo, iż kontakt z komputerem niesie ze sobą wiele zagrożeń, doświadczenia pozwalają twierdzić, że wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat komputerów ma dużo więcej zalet, a prawidłowe z niego korzystanie i umiejętny dobór programów w przedszkolu jak i w domu, pomoże dzieciom, i będzie na pewno procentować, przygotuje je do wymagań współczesności.

         Równocześnie proszę o pomoc osoby, które mogłyby zaopatrzyć pracownię w sprzęt komputerowy (nadający się do użytku), czy programy z gazet. Z góry serdecznie dziękuję! :)

KOMPUTER W PRZEDSZKOLU?

W dobie szybkiego rozwoju techniki nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu
z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi. Urządzenia takie jak komputer, są już wszędzie. Umiejętność prawidłowego ich wykorzystania jest w życiu bardzo przydatna, często wręcz konieczna. My dorośli, często mamy opory przed czymś nowym. Dzieci chcą po prostu uczestniczyć w życiu, we wszystkich jego przejawach, korzystać z dorobku kultury, w którą wkraczają w momencie narodzin. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością. Panuje opinia, że środki multimedialne nie zawsze pozytywnie wpływają zarówno na osobowość, jak i kondycję psychofizyczną, niemniej jednak są nierozłącznym partnerem współczesnego człowieka. Prawidłowy rozwój małego dziecka w dużej mierze zależy od odpowiednio zaprogramowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Wychowując jednostkę przystosowaną do wymogów społeczności cywilizacyjnej XXI wieku musimy zdać sobie sprawę, że zainteresowanie komputerem przejawia także dziecko w wieku przedszkolnym. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom pragnę uczyć dzieci sposobów prawidłowego korzystania z komputera, wyrabiać odpowiednie nawyki, jak również starać się eliminować lęk czy niechęć przed takim kontaktem.

Celem moich  działań jest:

·         ·Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera.

·         Wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności.

·         ·Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem
z uwzględnieniem zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

·         Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem
z komputera .

·         Wprowadzenie do słownika dzieci słów „kluczy” słownika informatycznego.

 

Magdalena Sierszuła

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia w I półroczu odbywać się będę w środy od godziny 15.30 według następującego harmonogramu:

 

 

TERMIN

GRUPA

TERMIN

GRUPA

1.10.2008

I

3.12.2008

I

8.10.2008

II

10.12.2008

II

15.10.2008

III

7.01.2009

III

22.10.2008

I

14.01.2009

I

29.10.2008

II

21.01.2009

II

5.11.2008

III

28.01.2009

III

12.11.2008

I

 

 

19.11.2008

II

 

 

26.11.2008

III