Harmonogram postępowania

   

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
W PRZEDSZKOLU BAJECZKA W ROKIETNICY

 

 

LP.

TERMINY  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.        

 

do 22.02.2016r

złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

2.        

 

od 01.03.2016-15.03.2016

składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

3.        

do 18.03.2016

weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 

4.        

 

04.04.2016

 

wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

 

5.        

do 07.04.2016

potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

 

6.        

08.04.2016

weryfikacja wniosków pod względem uzyskanych punktów

 

7.        

08.04.2016 godz.15:00

wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

8.        

 

do 15.04.2016

 

wniosek rodziców do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

9.        

 

do 20.04.2016

 

odpowiedź Komisji Rekrutacyjnej –uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

 

10.    

do 27.04.2016

odwołanie rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  do dyrektora przedszkola

 

11.    

do 04.05.2016

odpowiedź dyrektora na odwołanie

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
W PRZEDSZKOLU BAJECZKA W ROKIETNICY

 

LP.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.        

 

od 05.05.2016 do 10.05.2016

składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

2.        

 

do 16.05.2016

weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

 

3.        

 

31.05.2016

podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji

 

4.        

do 03.06.2016

potwierdzenie  przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola

 

5.        

06.06.2016

weryfikacja wniosków pod względem uzyskanych punktów

 

6.        

06.06.2016 godz.15:00

wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola