Święto Straży Pożarnej

   
Przedszkolaki zaprosiły naszych dzielnych strażaków z JOSP w Rokietnicy do Bajeczki. Przedstawiona przez dzieci inscenizacja pełna była informacji dotyczących bezpieczeństwa. Na zakończenie goście otrzymali pamiątkowe medale, a dzieci mgły zwiedzić wóz strażacki oraz obejrzeć różne skomplikowane urządzenia. Dziękujemy ogromnie!