RUMPUĆ 2018

   
Dziękujemy ogromnie wszystkim za zaangażowanie i obecność wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom.